หน้าแรก ข่าวจากโรงเรียนฝากมา e-learning non1 km นนทบุรี เขต1 social network ศูนย์รวมสื่อ สพป.นนทบุรี เขต 1 ส่ง Mail  ถึง Webmaster
หน้าล็อคอิน
          Username : Password :    สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้แก่ครู ICT ประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ.สพป.นนทบุรี เขต 1
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผอ.สพป.นบเขต1
เป็นประธานการอบรมเชิง ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ICT ประจำศูนย์การแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ.ห้องประชุม รร. อนุราชประสิทธิ์
คณะศึกษาดูงาน เครือข่ายการศึกษา เขาชะเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2 ได้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ สพป.นนทบุรี เขต 1<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

>> ดูรายการประชุมทั้งหมด

ระบบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ.สพผ.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   [ 22 / ส.ค. / 2557 ]
เเละกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ด่วนที่สุด  [ 20 / ส.ค. / 2557 ]
การตรวจสอบเเละซ่อมเเซมข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 และนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center : ( DMC )
  แจ้งอบรมครู ICT ทุกโรงเรียน วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557  [ 20 / ส.ค. / 2557 ]
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ขอให้ครู ICT นำTablet) ของนักเรียนชั้นป.3 (รุ่นที่ได้รับจัดสรร ปี 2555) มาฝึกปฏิบัติการลงเนื้อหา ป.3 จำนวน 2-3 เครื่อง และนำ Tabiet ชั้น ม.2 (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) มา 2 เครื่อง
  แก้ไข การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557ลงในระบบโปรแกรมสารสนเทศของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. พุธ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557  [ 18 / ส.ค. / 2557 ]
ระยะเวลาที่ระบบเปิดให้กรอรข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04076/2434 ลงวันที
  การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา   [ 15 / ส.ค. / 2557 ]
ตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจับพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ( เพิ่มเติม )20 / ส.ค. / 2557
ขอเผยแพร่หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ.2550 โดยกลุ่มงานวินัยและนิติการ
15 / ส.ค. / 2557
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
13 / ส.ค. / 2557
ขอเผยแพร่สาระน่ารู้ กลุ่มงานวินัยและนิติการ โดย ภัทรมน เกษสุวรรณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
8 / ส.ค. / 2557
จัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณประจำปี และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 เนื่องจากเป็นภารกิจเร่งด่วน ขอให้ โรงเรียน copy URL ตามหัวข้อ ไปวางที่ Browser เพื่อเข้าสู่ระบบ Internet นะคะ
  การประชุมปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ โรงเรียน  [ 22 / ก.ค. / 2554 ]
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1


  คู่มืออบรมควบคุมภายใน ปี 2555  [ 17 / ส.ค. / 2555 ]
คู่มืออบรมควบคุมภายใน ปี 2555
  การตรวจสอบภายใน ปฏิทินการปฏิบัติ  [ 18 / ก.ค. / 2554 ]
ปฏิทินการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 1
  คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  [ 18 / ก.ค. / 2554 ]
เพื่อติดตามประเมินผลการใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลาง
  เอกสารบรรยายอบรมครูปฐมวัย  [ 18 / ก.ค. / 2554 ]
ณ โรงแรมเดอร์ริช พระราม 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2553
   บทคัดย่อผลงาน  [ 18 / ก.ค. / 2554 ]
เรื่องรายงานการประเมินโครงการรักการอ่านการเขียน

จะมีการเรียกบรรจุอีกเมื่อไหร่ค่ะ
เรียกบรรจุรอบต่อไป
เรียกบรรจุรอบต่อไป
รอบ3มายัง
เรียกบรรจุรอบที่3 เมื่อไหร่คะ
เรียกบรรจุ
จะมีการเรียกบรรจุอีกรอบไหมคะ
ประสาทหรอเขตนี้เรียกบรรจุ แต่ไม่ลงประกาศบนเว็บ
ปฐมวัยรอบที่ 2 เรียกกี่คนหรอคะ
ย้ายหน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
33 คน
สถิติเดือนนี้
7377 คน
สถิติปีนี้
80130 คน
สถิติทั้งหมด
497281 คน
180.76.6.xxx
28 ส.ค. 2557 : 01:47
180.76.6.xxx
28 ส.ค. 2557 : 01:52
180.76.6.xxx
28 ส.ค. 2557 : 01:55
54.227.20.xxx
28 ส.ค. 2557 : 01:56