19 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
นายพีรกร บุนนาค รอง.ผอ.สพป.นนทบุรี เขต1
นำคณะข้าราชการร่วมฟังการถ่ายทอดผ่านระบบ vdo conference
16 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
นักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการบริหารเเละบริหารสถานศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ( กลุ่มนโยบายเเละเเผน ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558
14 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้ารับการฝึกปฎิบัติงาน
ณ ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
9 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ดร.ปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัล พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ของจังหวัดนนทบุรี
24 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สรุปผลการดำเนินงาน
4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
24 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ประชุม กพท. ครั้งที่ 2 พ.ศ.
พ.ศ. 2558
23 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมแผนยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
2 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. 2557 - 2560
ณ โรงเเรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ( 19 สิงหาคม 2558 )
2 / ก.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ภาพการประชุมจัดทำเเผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562 ณ ห้องประชุมโรงเเรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ( วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2558 )
27 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การตรวจราชการ
เเบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการโดยหัวหน้าผู้ตรวจนายอนันต์ ระงับทุกข์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรนอก 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีรูปแแบการบริหารจัดการคุณภาพเเละมาตราฐานการศึกษาที่เข็มเเข็งอย่างต่อเนื่องในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ.
24 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาวิชาการ
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
5 / ส.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ประชุมคณะทำงานข้อมูลสาระสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 : นายณรงค์ โพธิ ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ และคณะฯ จัดประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางชลิตา ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
29 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ศน.ธีรภัทร อินทร์ศวร ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการรับมือกับความเสี่ยงแปลงสภาพภูมิอากาศ
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
24 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
คุณภัทราพร สังข์พวงทอง
ผู้ดำเนินรายการ \"กบนอกกะลา\" ให้เกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง \"การอ่านผ่านแหล่งเรียนรู้ สู่การคิด การเขียน \"
24 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ รองฯผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศครูภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
17 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
อบรมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3
8 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2558 สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง และด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558
8 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
การอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2558 สมรรถนะด้านการคิดคำนวณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558
8 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
การอบรมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2558 สมรรถนะการใช้เหตุผล ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>







หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]



ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
111 คน
สถิติเดือนนี้
6521 คน
สถิติปีนี้
58848 คน
สถิติทั้งหมด
1137878 คน