6 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต1 ประชุมคณะกรรมการประกวดการขับเคลื่อนการใช้เว็บไซต์กลุ่มต่างๆดีเด่น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558
3 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
น.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ให้แก่ รร. ในสังกัด สพม.เขต4 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
30 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมชี้เเจงการติดตั้ง + การใช้งานเเละรับมอบชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาโครงการ
\"เติมฝันปันโลกกว้างให้น้องหนู สุขใจไปกับลีโอเทค\"
29 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
การติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน
.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 มิถนายน 2558
17 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียน
ผอ.สุวิทย์ มูลคำ ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียน รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
17 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเชิงปฏบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
16 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล (KRS)
มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ปีงบประมาณ 2557
15 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเชิงปฏบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ณ.World peace valley จ.นครราชสีมา
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคลต้นปีการศึกษา 2558
โปรเเกรม ( DMC ) วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558 ณ. สพป.นบ. 1
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
ศน.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2
ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ประชุมในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 ณ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงวิทยาศษสตร์ (Science Show)
อบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมการประเมินการคงสภาพโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 และ 3
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 2
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา/โรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1
29 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์อุไรวรรณ ภูเจริญ อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
29 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ผอ.สุวิทย์ มูลคำและคณะศึกษานิเทศก์ต้อนรับศึกษานิเทศจากสมุทรปราการ เขต 1
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมแผนยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดโครงการ \"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\"
LIFE SAVING ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดประชุมระดมความเห็นการรับนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
27 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ท่านรองอรวรรณ แสงสุวรรณ์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูอนามัย
ในวันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
51 คน
สถิติวันนี้
1030 คน
สถิติเดือนนี้
1030 คน
สถิติปีนี้
269788 คน
สถิติทั้งหมด
1972472 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
38.154.187.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:08
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
221.158.213.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:10
23.94.138.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:07
161.123.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:05
91.108.177.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:02
139.99.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
194.156.92.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
45.8.25.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
45.8.25.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:03
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
23.231.39.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
23.94.162.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:04
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:05
165.22.216.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:05
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:06
23.231.39.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:06
193.37.32.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:07
193.37.32.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:07
51.195.108.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:08
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:08
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:09
45.13.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:10
140.206.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:10
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:10
104.238.10.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:11
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:10
196.240.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:10
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:11
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:11
142.234.202.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:11
142.54.237.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
89.46.100.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
172.245.84.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12
188.32.241.xxx
1 เม.ย. 2566 : 03:12