15 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผอ.สพป.นบ. เขต 1 รับรางวัลและโล่เกียรติยศ สูงสุด ของการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ
จาก ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ. ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯสยามบรมราชกุมารี
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ Tip Plus สำหรับสมาชิก กบข.
ด้วย บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการเสนอบริการรับประกันภัย
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา”
ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา”
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษา
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยกิจกรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขึ้ผึ้ง”
ด้วย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เชิญชมนิทรรศการ “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
ด้วย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการประกวดสื่อป้องกัน
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญของการ ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชน
29 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
พิมพ์ ใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
พิมพ์ ใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
27 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
powerpiont ขั้นตอนการจัดทำควบคุมภายใน
powerpiont ขั้นตอนการจัดทำควบคุมภายใน
27 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖
ด้วยสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
ด้วยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ”
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนชมภาพยนตร์ เรื่อง ขรัวโต แบบหมู่คณะ
ด้วยบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 ->
<< 10 11 12 13 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
53 คน
สถิติวันนี้
625 คน
สถิติเดือนนี้
625 คน
สถิติปีนี้
269383 คน
สถิติทั้งหมด
1972067 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:25
45.72.53.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
27.153.182.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
192.166.218.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
128.199.202.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
196.199.119.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:22
68.71.247.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:24
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
64.137.73.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
104.227.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
64.137.92.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
5.161.102.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:21
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:22
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:22
27.153.183.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:22
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:22
78.46.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:23
107.175.152.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:26
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:23
38.153.128.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:23
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:24
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:25
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:25
37.24.24.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:26
158.222.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:26
199.101.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
38.153.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
199.101.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
103.231.78.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
162.55.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:27
199.101.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
161.123.101.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
107.174.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
192.227.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:28
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:29
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
154.236.191.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
165.231.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:30
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:31