16 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคล
15 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2559 รายการค่าตอบเเทนจ้างบุคลากร
ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ
15 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ( 70% )
15 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ติดตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นบาน (อาคารและสิ่งก่อสร้าง )
ระยะ 4 ปี
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ด้วย ศาลแขวงนนทบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนร่วมแข่งขันกิจกรรมของสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘ : THTA-OBEC Craft Fair ๒๐๑๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA)
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum ๒๐๑๖
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit ๒๐๑๕
ด้วยจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Summit ๒๐๑๕
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การสำรวจข้อมูลการออกกำลังกายกิจกรรมหน้าเสเธงช่วงเช้า
ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
14 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โอโมสานฝัน สร้างอนาคตที่สดใส
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดโครงการ “โอโมสานฝัน สร้างอนาคตสดใส”
8 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2 ปี 2558
8 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ของจังหวัดนนทบุรี
7 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต)โซนที่1
5 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
2 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์
จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน
ด้วย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียน
28 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2 ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS ๒๐๑๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ภายใต้โครงการ “SUPREME COMPLEX ROBOTICS ๒๐๑๕”

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
45 คน
สถิติวันนี้
792 คน
สถิติเดือนนี้
792 คน
สถิติปีนี้
269550 คน
สถิติทั้งหมด
1972234 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:10
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:10
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
45.72.53.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
107.181.128.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
139.180.145.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
103.167.200.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
165.231.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
200.71.97.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
196.242.134.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
80.253.251.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
23.108.44.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:04
8.219.64.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:04
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
173.212.235.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
129.154.225.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
140.99.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
196.196.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
196.196.194.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
196.196.195.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
211.138.6.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
200.105.215.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08
139.99.68.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:09
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:09
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:09
89.41.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
191.96.64.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:11
203.106.170.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:11
64.94.214.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
8.219.176.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
172.245.103.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
198.46.137.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
196.240.51.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
221.182.31.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
136.243.228.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12
45.157.125.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:12