24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๒๐
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “วันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย”
24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่า O-NET A-NET GAT PAT
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าศูนย์วิจัยวิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับบริษัท ๑๖๘ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
22 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๔ (Ed.D.7)
ด้วย มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยศูนย์การเรียนนนทบุรีจัดโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๔ (Ed.D.7)
17 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยื่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2558
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
มอบเกียรติบัตร
รับเอกสารที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบออนไลน์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.30 15.30 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 ชั้น 2
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
จัดสรรหนังสือคู่มือการเรียการสอนภาษาไทย
รับเอกสารที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
11 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
11 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แบบฟอร์มประมาณราคา
ปร.4,ปร.6
10 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปี 2560 - 2562
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"สถานศึกษาพอเพียง
2556
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินการคัดเลือก Best Practice การพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย
ระดับห้องเรียน
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญประชุม
วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสมทบโครงการปั่นจักรยานการกุศล
ด้วย โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒ ได้จัดทำโครงการ “BIKE FOR KIDS โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ครั้งที่ ๑”
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้วย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพของนักวิชาการด้านการวิจัย สถิติ วัดผล จิตวิทยาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร ระดับชาติ
4 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แผนชั้นเรียนรายปีและ
เเผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
46 คน
สถิติวันนี้
754 คน
สถิติเดือนนี้
754 คน
สถิติปีนี้
269512 คน
สถิติทั้งหมด
1972196 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
207.180.247.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
130.185.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
104.144.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
159.138.130.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
5.45.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
23.236.203.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
113.30.155.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
112.26.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
104.227.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
161.123.33.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:56
69.30.197.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
169.0.108.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
38.154.189.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:56
143.95.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:56
119.91.155.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:57
104.129.58.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:57
196.242.134.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
183.221.242.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
91.201.112.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
196.197.10.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
14.152.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
16.163.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
98.162.25.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
192.232.207.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
213.55.242.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
61.175.214.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
121.31.35.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01