4 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ”
ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำหนดจัดโครงการ “กบข.อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ”
31 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
กำหนดการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร จังหวัดจันทบุรี
กำหนดการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร จังหวัดจันทบุรี
31 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
มารดานายอำเภอเมืองนนทบุรี ถึงแก่กรรม
ด้วยนางวีนัส บูรณะพานิช อายุ 81 ปี มารดานายวีระพล บูรณะพานิช นายอำเภอเมืองนนทบุรี ถึงแก่กรรม
27 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอปรับแก้ไขการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
\"Thailand ict Youth Challenge 2015\"
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน เข้าสอบ O-NET ป.6 และม.3 ขอความกรุณาเร่งส่งข้อมูลโดยด่วน
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษารักษาศีล 5
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
( รับเข็มเสมาทอง )
25 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดส่งเอกสารทำเนียบสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ปทุมธานี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การเฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
ด้วย จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การเฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
ด้วย จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
21 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียน Samsen Pre-Test 2558
ด้วย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดโครงการทดสอบศักยภาพนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (Samsen Pre-Test 2558)
21 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประพันธ์เพลงท้าชิงรางวัล
ด้วย สมาคมพัฒนาครูไทย จัดการประกวดการประพันธ์เพลงท้าชิงรางวัล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักร้อง
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แจ้งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและการเขียนรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 28-29 สิงหาคม 2558
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโปรกแกรม SET
ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2558
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้
และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-based Learning

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
52 คน
สถิติวันนี้
722 คน
สถิติเดือนนี้
722 คน
สถิติปีนี้
269480 คน
สถิติทั้งหมด
1972164 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
107.175.141.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
202.157.186.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
104.238.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
45.158.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
191.102.153.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
5.188.210.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
196.196.37.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
196.242.131.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
23.94.150.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
52.142.208.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
138.219.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
95.183.140.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
191.102.153.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
23.94.178.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
166.1.11.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
69.30.197.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
111.221.45.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
59.153.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
64.43.113.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
45.237.168.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
104.144.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
184.174.30.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
95.91.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
138.94.218.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
208.91.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
159.138.130.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
5.45.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
23.236.203.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53