29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการรับมือกับความเสี่ยงแปลงสภาพภูมิอากาศ
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2015
ในช่วงระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2558
29 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตกับครูและบุคลากรทางการเรียนภายในโรงเรียน
ส่งวันที่ 15 สิงหาคม 2558
27 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยเยาวชนฯ ครั้งที่ 21
ประจำปี พ.ศ. 2558
24 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐเพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 7
24 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2558
24 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
24 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประชุมปฎิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ปีงบประมาณ 2558
23 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดนนทบุรี
ด้วย จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนบุคลากร/ผู้ที่สนใจและหน่วยงานในสังกัด และ/หรือ องค์กร ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น
23 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ประจำปี 2558
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ด้วยจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ด้วยจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความร่วมมือลงนามในสมุดลงนามผู้ปฏิญาณ งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2558
ขอความร่วมมือลงนามในสมุดลงนามผู้ปฏิญาณ งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2558
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จะดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา
ด้วย สพฐ.แจ้งว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจัดโครงการงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ ๘ – ๑๑ ปี หัวข้อ “Careers in Space”
ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ ๘ – ๑๑ ปี “Careers in Space”
22 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1
21 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนนท์ สืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับแจ้งจากจังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะวอล์คราชพฤกษ์ กำหนดการจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมนนท์ สืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
21 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
20 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (พักชำระดอกเบี้ยกับธานคารออมสิน)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
56 คน
สถิติวันนี้
672 คน
สถิติเดือนนี้
672 คน
สถิติปีนี้
269430 คน
สถิติทั้งหมด
1972114 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:37
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
38.153.128.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
38.153.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
161.123.101.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
84.17.42.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
23.81.229.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:32
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:33
51.255.3.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
138.219.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
130.185.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
88.99.144.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
196.242.10.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
85.92.68.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:34
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
144.76.120.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
45.61.118.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:35
43.142.179.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:36
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:37
210.22.77.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
104.238.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
51.75.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
103.163.27.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
5.78.69.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
45.192.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
182.253.88.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
171.7.88.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
60.241.231.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
45.158.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
143.95.158.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
107.175.224.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
36.73.32.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41