กลุ่มอำนวยการ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ๒๕๕๘

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา และโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมกับคณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ๒๕๕๘
เรื่อง “การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้” ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับชาติให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการและนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนประสบการณ์ด้านการวิจัยอัตราค่าลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ๒,๐๐๐ บาทผู้เข้าร่วมประชุม ๘๐๐ บาท ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์  http://research.dru.ac.th หรือ
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
โทร. ๐-๒๘๙๐-๐๐๐๑ , ๐-๒๘๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๒๐๘๒ โทรสาร ๐-๒๘๙๐-๒๓๐๓
 E-mail : dru.conference@gmail.com


เข้าชม : 550


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
138 คน
สถิติเดือนนี้
8622 คน
สถิติปีนี้
8622 คน
สถิติทั้งหมด
995411 คน
36.250.183.xxx
26 ม.ค. 2563 : 06:20
54.36.148.xxx
26 ม.ค. 2563 : 06:19