กลุ่มอำนวยการ
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ

ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญของ
การ ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ และฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดีงามให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยคณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ เพื่อให้คณะผู้บริหารการศึกษาและคุณครูได้ทำงาน รักษาศีล ฟังธรรมเจริญสมาธิ พักกายพักใจ ไปกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศีลธรรมในโรงเรียน วัด ชุมชน โดยมีจำนวน ๔ รุ่น ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดังนี้
                   รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
                   รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
                   รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
                   รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
                   ในการนี้  คณะกรรมการฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารการศึกษาและคุณครูในโรงเรียนเข้าร่วม
ปฏิบัติ ธรรมพิเศษ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน คณะกรรมการฯ จัดรถบริการรับ-ส่ง กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯในแต่ละรุ่น ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๑๒๘๓เข้าชม : 389


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
273 คน
สถิติเดือนนี้
2335 คน
สถิติปีนี้
132127 คน
สถิติทั้งหมด
977352 คน
45.93.8.xxx
6 ธ.ค. 2562 : 15:53
54.36.149.xxx
6 ธ.ค. 2562 : 15:56
54.36.148.xxx
6 ธ.ค. 2562 : 15:58
222.77.207.xxx
6 ธ.ค. 2562 : 15:59