กลุ่มอำนวยการ
เชิญชมนิทรรศการ “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

ศุกร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


ด้วย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การที่ยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ครั้งนี้นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณารับเชิญเป็นองค์ประธานเสด็จเปิดนิทรรศการ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำหรับการจัดนิทรรศการส่วนภูมิภาค ๔ แห่ง เปิดให้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
         ภาคเหนือ   จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
         ภาคใต้    จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
         ภาคตะวันออก  จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ชมนิทรรศการตามกำหนดการดังกล่าว และตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความสมัครใจ


เข้าชม : 431


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
293 คน
สถิติเดือนนี้
2720 คน
สถิติปีนี้
132512 คน
สถิติทั้งหมด
977737 คน
222.77.205.xxx
7 ธ.ค. 2562 : 13:09
54.36.148.xxx
7 ธ.ค. 2562 : 13:05
54.36.148.xxx
7 ธ.ค. 2562 : 13:06
3.94.129.xxx
7 ธ.ค. 2562 : 13:13