กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


     ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร และจะจัดทำหนังสือ
วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวที
อย่างสูงต่อแม่ เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ โดยจะนำหนังสือที่จัดทำทูลเกล้าฯ
ถวายและเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา องค์การ และบุคคลทั่วไป
 
                   จังหวัดนนทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานองค์กรในสังกัด ตลอดจนผู้ที่สนใจ               ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ โดยส่งใบแสดงความจำนงฯ ถึงสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘เข้าชม : 456


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
211 คน
สถิติเดือนนี้
9264 คน
สถิติปีนี้
91181 คน
สถิติทั้งหมด
936406 คน
34.238.194.xxx
22 ส.ค. 2562 : 09:29
54.36.150.xxx
22 ส.ค. 2562 : 09:29
54.36.148.xxx
22 ส.ค. 2562 : 09:29