กลุ่มอำนวยการ
การเฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส

จันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


     ด้วย จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ
โรคเมอร์ส  ดังนี้
                   ๑. ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติหรือประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการระบาด ตลอดจนกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ในการป้องกันควบคุมโรค
                   ๒. เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด  บูรณาการร่วมกันในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ หน่วยทหาร ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เห็นสมควร เพื่อร่วมประชุมหารือถึงการจัดให้มีสถานที่เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและรูปแบบการปฏิบัติ
ของจังหวัดกรณีพบผู้ป่วย หรือผู้สัมผัสโรคเมอร์สในพื้นที่
                   ๓. เผยแพร่ความรู้ ตลอดจนคำแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ
โดยแนวทางการให้ความรู้การบริหารจัดการผู้สัมผัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สกรณีแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการและสามารถดูข่าวสารเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์
ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th
 โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒


เข้าชม : 555


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
44 คน
สถิติเดือนนี้
477 คน
สถิติปีนี้
58845 คน
สถิติทั้งหมด
1045634 คน
46.229.168.xxx
2 มิ.ย. 2563 : 01:07
3.235.75.xxx
2 มิ.ย. 2563 : 01:09
46.229.168.xxx
2 มิ.ย. 2563 : 01:10