กลุ่มอำนวยการ
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


     ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ
คณะสงฆ์ทั่วไทย องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” โครงการจะดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอความอนุเคราะห์ส่งเสริม
และสนับสนุนส่งบุคลากร กุลบุตร นักเรียน และเยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ
และขอเชิญผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
และครูผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับสิทธิ์ ในการรับทุนดำเนินโครงการฯ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ และโล่เกียรติยศ ในรุ่นสัมมนาที่กำหนด
โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ยินดีสนับสนุนค่าเดินทางตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
และตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางโทรสาร ๐–๒๘๓๑–๑๒๗๕–๖
ภายในวันที่ระบุในใบตอบรับสัมมนา ทางเว็บไซต์ www.thainovice.com

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เข้าชม : 1273


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
49 คน
สถิติวันนี้
692 คน
สถิติเดือนนี้
692 คน
สถิติปีนี้
269450 คน
สถิติทั้งหมด
1972134 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
68.71.247.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
88.99.144.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:37
210.22.77.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
104.238.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
51.75.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
103.163.27.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
5.78.69.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
45.192.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:38
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
182.253.88.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
171.7.88.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
60.241.231.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:39
45.158.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:40
143.95.158.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
107.175.224.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
36.73.32.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:42
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:41
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:42
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:42
216.173.80.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:42
116.107.142.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:42
157.90.174.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
61.28.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
191.102.153.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
5.188.210.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
196.196.37.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
196.242.131.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
23.94.150.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46