กลุ่มอำนวยการ
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


     ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ
คณะสงฆ์ทั่วไทย องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” โครงการจะดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอความอนุเคราะห์ส่งเสริม
และสนับสนุนส่งบุคลากร กุลบุตร นักเรียน และเยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ
และขอเชิญผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
และครูผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับสิทธิ์ ในการรับทุนดำเนินโครงการฯ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ และโล่เกียรติยศ ในรุ่นสัมมนาที่กำหนด
โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ยินดีสนับสนุนค่าเดินทางตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
และตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางโทรสาร ๐–๒๘๓๑–๑๒๗๕–๖
ภายในวันที่ระบุในใบตอบรับสัมมนา ทางเว็บไซต์ www.thainovice.com

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เข้าชม : 600


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
310 คน
สถิติเดือนนี้
8238 คน
สถิติปีนี้
90155 คน
สถิติทั้งหมด
935380 คน
40.77.167.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:41
54.36.149.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:41
111.225.148.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:45
54.36.148.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:45
110.249.202.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:46
220.243.136.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:47
111.225.148.xxx
19 ส.ค. 2562 : 14:47