14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเเละเรียนรวม
ปีงบประมาณ 2558
13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การตรวจสอบรายชื่อ
เลขที่นั่งสอบและสนามสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรโอนเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรให้โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามเเนวคิดมอนเทศซอริ
หรือจัดซื้อสื่อมอนเทสซอริในการจัดประสบการณืให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง
6 / ม.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ประกาศนโยบาย\'\'ปี 2558
\"ปีแห่งการปลอดนักเรีียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้\"
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่30
จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบและส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การยืนยันข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศให้กรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ปีงบ 2555 แล้วนั้น บัดนี้ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ส่งแบบฟอร์มยืยยันข้อมูล ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ส่งFax.. 02-1438024-25
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
( ร.ร.อนุบาลบางกรวย ,ร.ร.ตำหนักใต้ ร.ร.บางระโหง )
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
24 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
( เพิ่มเติม )
16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
( ร.ร.วัดสำโรง )
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ( โรงเรียนดีประจำตำบล )
( ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 9/นุุ่มประสงค์วิทยา )
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าตอบเเทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ( 72,000 บาท )
( ร.ร.วัดเเจ้งศิริสัมพันธ์ , ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ )
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
รับข้อสอบ Per-onet
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
25 / พ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
แบบฟอร์มประมาณค่าใช้จ่าย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.นนทบุรี เขต 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.นนทบุรี เขต 1
18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การสำรวจโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
ขอความร่วมมือส่งแบบสำรวจ ถงสพป.นนทบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
12 / พ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
37 คน
สถิติวันนี้
962 คน
สถิติเดือนนี้
962 คน
สถิติปีนี้
269720 คน
สถิติทั้งหมด
1972404 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:58
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
36.79.135.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:58
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
203.106.170.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:58
221.158.213.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:49
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:49
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:49
179.49.113.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:50
162.223.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:50
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:50
104.239.114.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:51
23.94.138.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
149.5.4.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:52
104.227.185.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:53
79.220.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:54
194.113.195.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
107.150.34.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
205.185.214.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:55
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:56
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
23.231.14.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
85.209.150.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:57
34.201.48.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:58
202.142.162.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:58
161.123.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:58