7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การใช้งานระบบบันทึกข้อมูล
การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์
7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
25 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
ประชาสัมพันธ์
โครงการ internet all ๑ ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
( โรงเรียน เอกชน )
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
( โรงเรียน รัฐบาล )
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ( ไฟฟ้า )
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เเละกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
17 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
แผนรายชั้นเรียนรายปี
และเเผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณ
สำหรับการจัดหาเเละติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดวมเทียม ( ร.ร.วัดปราสาท )
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรงบประมารประจำปี 2557
เพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรษการเเละนำเสนอผลงาน ( ร.ร.วัดบางไกรนอด และ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ )
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
เอกสารเเนวทางการดำเนินงาน)
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ( ร.ร.รัฐบาล
11 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
จะอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ รร. ขยายโอกาศ โรงเรียนละ 2 คน ส่งรายชื่อให้ สพป.นบ เขต 1 ภายใน 15 กันยายน 2557 (จะแจ้งรายละเอียดภายหลัง)
9 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอให้โรงเรียนส่งรายงานภาพกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองของปฐมวัยเด็ก
และภาพกิจกรรม 8 ฐานสัปดาห์บ้านนักวิทย์ฯ อ้างถึงหนัสือที่ศธ04076/3094 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
2 / ก.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดทำเเผนด้านศาสนาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
( กรุณาส่งภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 e - mail : sunmawa@gmail.com ) รร. รัฐบาล
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
\"เลื่อนประชุม\"
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เเละกำหนดเป้ากมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( โรงเรียนรัฐบาล )
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เเละกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ด่วนที่สุด
การตรวจสอบเเละซ่อมเเซมข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2556 และนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ Data Management Center : ( DMC ) ( โรงเรียนรัฐบาล )
20 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
แจ้งอบรมครู ICT ทุกโรงเรียน วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ขอให้ครู ICT นำTablet) ของนักเรียนชั้นป.3 (รุ่นที่ได้รับจัดสรร ปี 2555) มาฝึกปฏิบัติการลงเนื้อหา ป.3 จำนวน 2-3 เครื่อง และนำ Tabiet ชั้น ม.2 (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) มา 2 เครื่อง
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
แก้ไข การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557ลงในระบบโปรแกรมสารสนเทศของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. พุธ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
ระยะเวลาที่ระบบเปิดให้กรอรข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ ศธ 04076/2434 ลงวันที
15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจับพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ( เพิ่มเติม )

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
46 คน
สถิติวันนี้
730 คน
สถิติเดือนนี้
730 คน
สถิติปีนี้
269488 คน
สถิติทั้งหมด
1972172 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:56
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:56
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
107.175.141.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
202.157.186.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
104.238.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
138.219.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
95.183.140.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
191.102.153.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
23.94.178.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
166.1.11.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
69.30.197.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
111.221.45.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
59.153.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
64.43.113.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
45.237.168.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
104.144.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
184.174.30.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
95.91.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
138.94.218.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
208.91.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
159.138.130.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
5.45.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
23.236.203.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
113.30.155.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
112.26.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
104.227.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
161.123.33.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:54
69.30.197.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
169.0.108.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:55
38.154.189.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:56