13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557ลงในระบบโปรแกรมสารสนเทศของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
ระยะเวลาที่ระบบเปิดให้กรอรข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล
www.obecice.bopp.go.th
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ด่วนที่สุด
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดงบประมาณประจำปี 2557 และประกอบการชี้แจง
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณปี 2557
ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
สำรองข้อมูลเเผนความต้องการ
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์กรณีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความร่วมมือ
นักเรียนเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice
ในระดับเขตพื้นที่
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความร่วมมือ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557
งบดำเนินงาน ( PISA)
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความอนุเคราะห์สำรวจที่พักงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความร่วมมือ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เเจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ทำเนียบสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
พิธีรับตราพระราชทาน \"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย\" ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียนติ โรงเรียนวัดบางระโหง โรงเรียนอนุบาลบางกรวย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบ
PISA และการใช้ข้อสอบ PISA-Liked (มัธยมศึกษา 8 โรงเรียน) ร.ร.ตำหนักใต้,ร.ร.อนุราชประสิทธิ์,ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต,ร.ร.นุ่มประสงค์วิทยา,ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า,ร.ร.วัดบางระโหง,ร.ร.วัดโชติการาม,ร.ร.มหาสวัสดิ์
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสือ 3 มิติ(ป๊อบอัพ)
เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น สพป.นบ.
1 จัดประชุมชี้เเจงเเบบประเมินตนเอง ในวันที่ 2 ส.ค. 57 ( ร.ร.ภาครัฐ ) 3 ส.ค. 57 ( ร.ร.ภาคเอกชน ) เเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายใน 29 ก.ค. 57 ทางโทรสาร 02-5911305 , 02-580-2158
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณปี 2557
เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ( โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ / โรงเรียนวัดบางไกรใน )

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
56 คน
สถิติวันนี้
888 คน
สถิติเดือนนี้
888 คน
สถิติปีนี้
269646 คน
สถิติทั้งหมด
1972330 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:30
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:35
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:30
192.166.218.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:28
128.199.202.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
165.231.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:30
171.7.88.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
91.201.112.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:35
165.231.159.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
140.99.120.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:29
202.65.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:26
183.239.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
209.35.5.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
194.36.99.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
24.118.31.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:28
120.82.174.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:28
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:29
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:29
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:29
103.134.92.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:30
170.244.26.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:30
139.28.223.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
23.94.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
130.185.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
198.46.169.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
128.199.165.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
103.79.143.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
165.231.165.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
196.199.104.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:31
85.92.68.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
183.238.32.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
198.46.232.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
38.154.166.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
45.41.160.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:33
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:33
167.114.12.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:33
23.94.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
110.52.186.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
23.250.48.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
195.246.120.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:35
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36