สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ | ตรงข้ามสถานีไทยคม
,
หรือโทรไปที่  0-2591-1301-4