6 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต1 ประชุมคณะกรรมการประกวดการขับเคลื่อนการใช้เว็บไซต์กลุ่มต่างๆดีเด่น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2558
3 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
น.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล วิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ให้แก่ รร. ในสังกัด สพม.เขต4 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
30 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมชี้เเจงการติดตั้ง + การใช้งานเเละรับมอบชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาโครงการ
\"เติมฝันปันโลกกว้างให้น้องหนู สุขใจไปกับลีโอเทค\"
29 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
การติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน
.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 มิถนายน 2558
17 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียน
ผอ.สุวิทย์ มูลคำ ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียน รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
17 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเชิงปฏบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
16 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัล (KRS)
มีผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ปีงบประมาณ 2557
15 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเชิงปฏบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ณ.World peace valley จ.นครราชสีมา
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคลต้นปีการศึกษา 2558
โปรเเกรม ( DMC ) วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558 ณ. สพป.นบ. 1
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
ศน.นุตอนงค์ ทัดบัวขำ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2
ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ประชุมในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 ณ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงวิทยาศษสตร์ (Science Show)
อบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมการประเมินการคงสภาพโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 และ 3
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 2
10 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา/โรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประศรีเมืองนนท์ 2 สพป.นนทบุรี เขต 1
29 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์อุไรวรรณ ภูเจริญ อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
29 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ผอ.สุวิทย์ มูลคำและคณะศึกษานิเทศก์ต้อนรับศึกษานิเทศจากสมุทรปราการ เขต 1
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สพป.นนทบุรี เขต 1
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
การประชุมแผนยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2558 - 2561
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดโครงการ \"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\"
LIFE SAVING ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
28 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดประชุมระดมความเห็นการรับนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
27 / พ.ค. / 2558 : กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ
ท่านรองอรวรรณ แสงสุวรรณ์ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูอนามัย
ในวันที่เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
54 คน
สถิติวันนี้
774 คน
สถิติเดือนนี้
774 คน
สถิติปีนี้
269532 คน
สถิติทั้งหมด
1972216 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
45.72.53.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
107.181.128.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
207.180.247.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
130.185.154.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
104.144.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
104.129.58.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:57
196.242.134.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
183.221.242.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
91.201.112.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
196.197.10.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
14.152.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
16.163.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:58
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
98.162.25.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
192.232.207.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
213.55.242.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
61.175.214.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
121.31.35.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
194.102.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
103.167.200.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
165.231.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
200.71.97.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
196.242.134.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
80.253.251.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
23.108.44.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:04
8.219.64.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:04
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
173.212.235.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
129.154.225.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
140.99.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
196.196.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
196.196.194.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
196.196.195.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07