15 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำปริมาณงาน
เเละราคาวัสดุ
14 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(70%)
14 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
14 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
( 30%)
11 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเผยแพร่กรณีตัวอย่างหารือข้อกฎหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
11 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำรวจความต้องการซ่อมเเซมปรับปรุง
บ้านพักครู
9 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การเผยแพร่เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
2 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูดและบคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมือเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรอบรมระบบการควบคุมภายในรร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
โดยน.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี)
ด้วยโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดโครงการ ช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนถนน
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑”
ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แจ้งเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ
18 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
และรายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
17 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ) สพป.นบ.1
17 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ
เชิญชวนประกวดเรียงความเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ เพื่อกระตุ้นการสร้างความตระหนัก และสนับสนุนบทบาทของเด็ก ๆ
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ อุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ คณะสงฆ์ทั่วไทย องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย”
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม
ด้วย กระทรวงยุติธรรม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
36 คน
สถิติวันนี้
889 คน
สถิติเดือนนี้
63125 คน
สถิติปีนี้
308775 คน
สถิติทั้งหมด
1461877 คน
217.145.226.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:36
194.99.24.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:38
54.39.29.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:42
186.179.22.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:32
107.173.248.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:32
186.179.22.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:36
191.96.180.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:41
23.108.50.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:36
23.108.47.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:35
23.108.50.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:38
66.150.70.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:39
45.12.108.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:32
45.12.108.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:33
46.29.249.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:42
107.173.248.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:32
193.150.70.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:33
45.170.14.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:33
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:34
23.104.161.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:35
46.161.60.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:35
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:35
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:36
185.152.95.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:38
54.36.149.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:37
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:38
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:38
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:39
193.233.88.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:39
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:39
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:40
54.36.149.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:41
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:41
190.123.219.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:41
171.22.123.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:41
54.36.148.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:41
193.150.70.xxx
27 ก.ย. 2565 : 05:42