27 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอปรับแก้ไขการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
\"Thailand ict Youth Challenge 2015\"
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน เข้าสอบ O-NET ป.6 และม.3 ขอความกรุณาเร่งส่งข้อมูลโดยด่วน
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษารักษาศีล 5
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
26 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
( รับเข็มเสมาทอง )
25 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดส่งเอกสารทำเนียบสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2558
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ปทุมธานี ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การเฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
ด้วย จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
24 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การเฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
ด้วย จังหวัดนนทบุรี แจ้งให้เฝ้าระวังป้องกันกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส
21 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียน Samsen Pre-Test 2558
ด้วย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดโครงการทดสอบศักยภาพนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (Samsen Pre-Test 2558)
21 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประพันธ์เพลงท้าชิงรางวัล
ด้วย สมาคมพัฒนาครูไทย จัดการประกวดการประพันธ์เพลงท้าชิงรางวัล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักร้อง
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แจ้งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและการเขียนรายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในวันศุกร์ที่ 28-29 สิงหาคม 2558
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโปรกแกรม SET
ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2558
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้
และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-based Learning
20 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เอกสารได้ใส่ทางช่องโรงเรียนไปแล้วค่ะ
19 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของนายประยูร สุขจิตร ผู้อำนวยโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
19 / ส.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ ๖ แบบหมู่คณะ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าบริษัท ยูซีโอ มีเดีย จำกัด ผู้สร้างภาพยนตร์ เรื่อง ละติจูดที่ ๖

กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
148 คน
สถิติเดือนนี้
5760 คน
สถิติปีนี้
55004 คน
สถิติทั้งหมด
586754 คน
37.115.197.xxx
29 ส.ค. 2558 : 19:23
54.226.45.xxx
29 ส.ค. 2558 : 19:32