20 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มอำนวยการ
ศน.อุไรวรรณ ภูเจริญ ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
18 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
18 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและสรรหาคณะกรรมการตัดสินการประกวด (คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
13 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตเเละปรับปรุงซ่ิมเเซมระบบไฟฟ้า - ประปา
โรงเรียนที่มีความประสงค์จัดส่งเอกสารคำขอ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
12 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
12 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รับเอกสาร คู่มือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
อ้างถึงหนังสือสพป.นบ.1 ที่ ศธ 04076/3816 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557
8 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เอกสารประกอบการประชุม 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.57 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
6 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สรุปการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
ของแต่ละกลุ่มสาระดนครีสากล และดนตรีไทย
3 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โอนเงินค่าจ้างงบ อบจ. ประจำเดือน ตุลาคม 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าจ้าง เข้าบัญชีลูกจ้างแล้ว
3 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับโอนเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2558
ค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับโอนเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2558
29 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เชิญประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน รัฐ )
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน รัฐ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
29 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เชิญประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน เอกชน )
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน เอกชน ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
24 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ด้วย นางสมจิต คลังนุช มารดานายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี ได้ถึงแก่กรรม
24 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ประชุมงานศิลป ระดับภาค ครั้งที่ 64
16 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
16 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ห้องเรียนพิเศษ
16 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
15 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
( โรงเรียน รัฐบาล )
15 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
( โรงเรียน เอกชน )
15 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
จุดเน้นที่ 13 การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด จุดเน้นที่ 13 การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
98 คน
สถิติเดือนนี้
5733 คน
สถิติปีนี้
103299 คน
สถิติทั้งหมด
520450 คน
180.76.6.xxx
21 พ.ย. 2557 : 08:48
202.46.63.xxx
21 พ.ย. 2557 : 08:50
107.20.34.xxx
21 พ.ย. 2557 : 08:57