15 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำปริมาณงาน
เเละราคาวัสดุ
14 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(70%)
14 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน:ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
14 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
( 30%)
11 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเผยแพร่กรณีตัวอย่างหารือข้อกฎหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
11 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำรวจความต้องการซ่อมเเซมปรับปรุง
บ้านพักครู
9 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การเผยแพร่เอกสารสารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
2 / ธ.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูดและบคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมือเหตุพิเศษครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรอบรมระบบการควบคุมภายในรร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
โดยน.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี)
ด้วยโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดโครงการ ช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนถนน
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑”
ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แจ้งเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ
18 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
และรายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
17 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ) สพป.นบ.1
17 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ
เชิญชวนประกวดเรียงความเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ เพื่อกระตุ้นการสร้างความตระหนัก และสนับสนุนบทบาทของเด็ก ๆ
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ อุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ คณะสงฆ์ทั่วไทย องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย”
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม
ด้วย กระทรวงยุติธรรม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
56 คน
สถิติวันนี้
983 คน
สถิติเดือนนี้
82087 คน
สถิติปีนี้
82087 คน
สถิติทั้งหมด
1784771 คน
123.13.63.xxx
29 ม.ค. 2566 : 03:00
192.210.132.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:55
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:52
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:54
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:56
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:52
123.13.63.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:53
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:54
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:53
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 03:00
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:53
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:55
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:54
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:55
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 03:00
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:57
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 03:00
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:55
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
104.239.10.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:50
171.25.193.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:51
60.48.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:51
20.25.183.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:52
143.95.255.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:52
66.78.32.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:52
162.247.74.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:52
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:53
66.225.198.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:53
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:54
193.218.190.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:54
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:56
54.36.148.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:56
45.127.250.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:56
54.36.148.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:56
23.152.225.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:57
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
54.36.148.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:57
98.162.96.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:57
54.36.148.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
76.29.47.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
45.151.167.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
211.97.2.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
202.180.34.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:58
185.245.25.xxx
29 ม.ค. 2566 : 02:59
193.150.70.xxx
29 ม.ค. 2566 : 03:00