25 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เเจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง )
( รร.วัดตำหนักใต้ ,รร.วัดบัวขวัญ , รร.วัดบางระโหง , รร.วัดจันทร์ , รร.วัดใหม่ผดุงเขต , รร.ชุมชนวัดสมรโกฏิ , รร.วัดลานนาบุญ , รร.มหาสวัสดิ์ , รร.วัดเเจ้งศิริสัมพันธ์ )
25 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
( ชุมชนวัดไทนม้า , วัดสมรโกฏิ , ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ , ไทยรัฐวิทยา 5 , วัดเเจ้งศิริสัมพันธ์ , วัดโชติการาม , วัดทางหลวง , วัดบัวขวัญ อนุราชประสิทธิ์ )
25 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเผยแพร่ความรู้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
25 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
25 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเผยแพร่ความรู้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
20 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มอำนวยการ
ศน.อุไรวรรณ ภูเจริญ ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
18 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
18 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและสรรหาคณะกรรมการตัดสินการประกวด (คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระดนตรี) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
13 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตเเละปรับปรุงซ่ิมเเซมระบบไฟฟ้า - ประปา
โรงเรียนที่มีความประสงค์จัดส่งเอกสารคำขอ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
12 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
12 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
รับเอกสาร คู่มือ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
อ้างถึงหนังสือสพป.นบ.1 ที่ ศธ 04076/3816 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557
8 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เอกสารประกอบการประชุม 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.57 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
6 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สรุปการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
ของแต่ละกลุ่มสาระดนครีสากล และดนตรีไทย
3 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โอนเงินค่าจ้างงบ อบจ. ประจำเดือน ตุลาคม 2558
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินค่าจ้าง เข้าบัญชีลูกจ้างแล้ว
3 / พ.ย. / 2557 : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับโอนเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2558
ค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับโอนเงินประจำงวด ปีงบประมาณ 2558
29 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เชิญประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน รัฐ )
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน รัฐ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
29 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เชิญประชุม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน เอกชน )
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( โรงเรียน เอกชน ) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
24 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ด้วย นางสมจิต คลังนุช มารดานายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี ได้ถึงแก่กรรม
24 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ประชุมงานศิลป ระดับภาค ครั้งที่ 64
16 / ต.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
164 คน
สถิติเดือนนี้
7096 คน
สถิติปีนี้
104662 คน
สถิติทั้งหมด
521813 คน
1.10.197.xxx
26 พ.ย. 2557 : 12:58
54.91.0.xxx
26 พ.ย. 2557 : 13:07