26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรอบรมระบบการควบคุมภายในรร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
โดยน.ส.ยุพา ตันตินิพันธุ์กุล เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58
26 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สารสนเทศทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี)
ด้วยโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา ประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดโครงการ ช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณ สนับสนุนถนน
19 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑”
ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แจ้งเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการ
18 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
และรายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
17 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี
( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ) สพป.นบ.1
17 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ
เชิญชวนประกวดเรียงความเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ เพื่อกระตุ้นการสร้างความตระหนัก และสนับสนุนบทบาทของเด็ก ๆ
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา ผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘
12 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ อุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ คณะสงฆ์ทั่วไทย องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย”
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม
ด้วย กระทรวงยุติธรรม กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
9 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิญผู้บริหาร รร ร่วมต้อนรับ ผอ.กำจัด คงหนู
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต1 ในวันที่ 10 พย.58 เวลา 09.00 น. ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับหนังสือจากส่วนราชการอื่น ขอเชิญร่วมทำบุญ
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กำหนดการอบรมการใช้สื่อ และส่งมอบสื่อการสอนครูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน IEP
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ”
ด้วยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับแจ้งจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพ”
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโรงเรียนมัธยมรัฐบาลของต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเยาวชนและ ครูอาจารย์ชาวไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ๒๕๕๙
4 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 58 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
3 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล
ด้วย สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>







หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]



ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
28 คน
สถิติเดือนนี้
5922 คน
สถิติปีนี้
74521 คน
สถิติทั้งหมด
606271 คน
173.232.7.xxx
28 พ.ย. 2558 : 03:46
207.46.13.xxx
28 พ.ย. 2558 : 03:46
54.83.93.xxx
28 พ.ย. 2558 : 03:47