29 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
พิมพ์ ใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
พิมพ์ ใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
27 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
powerpiont ขั้นตอนการจัดทำควบคุมภายใน
powerpiont ขั้นตอนการจัดทำควบคุมภายใน
27 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖
ด้วยสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
ด้วยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ”
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนชมภาพยนตร์ เรื่อง ขรัวโต แบบหมู่คณะ
ด้วยบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี
จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professional Programme ๒๐๑๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าองค์การยูเนสโก แจ้งการรับสมัครYoung Professional Programme ๒๐๑๕
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกำหนดการโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๘
ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders ๒๐๑๕
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามูลนิธิอิออน ๑% คลับ (ประเทศไทย)
22 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
21 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครือแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติประจำปี ๒๕๕๘
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
นโยบายการปรับขนาดโรงเรียน
ให้เหมาะสม
20 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อพวช.
ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ
19 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
19 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
175 คน
สถิติเดือนนี้
359 คน
สถิติปีนี้
38609 คน
สถิติทั้งหมด
570359 คน
46.151.52.xxx
2 มิ.ย. 2558 : 20:09
216.107.155.xxx
2 มิ.ย. 2558 : 20:10
49.48.248.xxx
2 มิ.ย. 2558 : 20:12
110.168.232.xxx
2 มิ.ย. 2558 : 20:14
54.166.114.xxx
2 มิ.ย. 2558 : 20:14