15 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผอ.สพป.นบ. เขต 1 รับรางวัลและโล่เกียรติยศ สูงสุด ของการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ
จาก ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สพฐ. ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.)
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯสยามบรมราชกุมารี
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ Tip Plus สำหรับสมาชิก กบข.
ด้วย บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการเสนอบริการรับประกันภัย
11 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา”
ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาล และประถมศึกษา”
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน
ด้วย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษา
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยกิจกรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขึ้ผึ้ง”
ด้วย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เชิญชมนิทรรศการ “ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
ด้วย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องให้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นบุคคลสำคัญของโลก ครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จัดโครงการประกวดสื่อป้องกัน
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๘
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
5 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ
ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญของการ ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชน
29 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
พิมพ์ ใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
พิมพ์ ใบประกาศผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
27 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
powerpiont ขั้นตอนการจัดทำควบคุมภายใน
powerpiont ขั้นตอนการจัดทำควบคุมภายใน
27 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖
ด้วยสมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
ด้วยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ”
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนชมภาพยนตร์ เรื่อง ขรัวโต แบบหมู่คณะ
ด้วยบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญชวนจัดกิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
26 / พ.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 ->
<< 10 11 12 13 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
53 คน
สถิติวันนี้
721 คน
สถิติเดือนนี้
721 คน
สถิติปีนี้
269479 คน
สถิติทั้งหมด
1972163 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
107.175.141.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
202.157.186.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
104.238.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
45.158.184.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
23.229.122.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:43
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
191.102.153.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:44
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
5.188.210.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
196.196.37.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
196.242.131.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:45
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
23.94.150.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
52.142.208.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
138.219.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
95.183.140.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
191.102.153.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:46
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
23.94.178.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
166.1.11.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:47
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
69.30.197.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
111.221.45.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:48
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
59.153.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
64.43.113.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:49
45.237.168.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
104.144.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
184.174.30.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:50
95.91.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
138.94.218.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
208.91.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:51
159.138.130.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
5.45.94.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
23.236.203.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:52
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:53