10 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
9 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิญผู้บริหาร รร ร่วมต้อนรับ ผอ.กำจัด คงหนู
ผอ.สพป.นนทบุรี เขต1 ในวันที่ 10 พย.58 เวลา 09.00 น. ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับหนังสือจากส่วนราชการอื่น ขอเชิญร่วมทำบุญ
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กำหนดการอบรมการใช้สื่อ และส่งมอบสื่อการสอนครูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน IEP
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพฯ”
ด้วยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ได้รับแจ้งจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพ”
5 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโรงเรียนมัธยมรัฐบาลของต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเยาวชนและ ครูอาจารย์ชาวไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน ๒๕๕๙
4 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 58 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
3 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล
ด้วย สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
3 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ “รวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วย จังหวัดนนทบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กำหนดจัดงานกาชาด งานประเพณี ลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
2 / พ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
( เพิ่มเติม )
30 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2560
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละะสิ่งก่อสร้าง
29 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สำรวจความต้องการของบประมาณค่าตอบเเทนวิทยากร
สอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง
29 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
ขอส่ง เอกสาร ถอดบทเรียน \\\"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น\\\"
29 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ) และ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับสถานศึกษา
27 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2/2558
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
26 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
22 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบระบบจัดเก็ยข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โปรเเกรม Data Management Center ( DMC )
22 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการหารือข้อกฎหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
20 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เรื่อง ประกาศผลสอบการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
19 / ต.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมสนับสนุนเช่าบูชา พระผงสมเด็จพระสังฆราชา “พิมพ์ก้าวหน้า”
วย ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) ได้รับการประสานขอการสนับสนุนจากมูลนิธิ รักษ์แผ่นดินไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
45 คน
สถิติวันนี้
849 คน
สถิติเดือนนี้
849 คน
สถิติปีนี้
269607 คน
สถิติทั้งหมด
1972291 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:26
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
128.199.202.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:21
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:26
51.75.74.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:24
171.7.88.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27
51.255.3.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:17
103.133.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:17
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:17
89.41.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:18
223.100.178.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:18
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:18
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:18
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:18
207.244.217.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
43.138.226.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:19
165.231.159.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:19
45.185.162.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:19
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
87.239.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
192.46.226.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
143.95.255.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:20
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:21
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:21
140.99.120.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:23
91.189.177.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:23
104.206.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:23
5.78.81.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:23
103.48.68.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:23
175.223.17.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:24
178.151.134.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
152.69.215.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
138.121.201.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
125.253.121.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:25
36.137.9.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:26
202.65.192.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:26
183.239.62.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:27