24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๒๐
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “วันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย”
24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่า O-NET A-NET GAT PAT
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าศูนย์วิจัยวิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับบริษัท ๑๖๘ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
24 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
22 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๔ (Ed.D.7)
ด้วย มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยศูนย์การเรียนนนทบุรีจัดโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๔ (Ed.D.7)
17 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยื่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 1/2558
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
มอบเกียรติบัตร
รับเอกสารที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบออนไลน์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 14.30 15.30 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 ชั้น 2
14 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
จัดสรรหนังสือคู่มือการเรียการสอนภาษาไทย
รับเอกสารที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
11 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
11 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แบบฟอร์มประมาณราคา
ปร.4,ปร.6
10 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปี 2560 - 2562
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \"สถานศึกษาพอเพียง
2556
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินการคัดเลือก Best Practice การพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย
ระดับห้องเรียน
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอเชิญประชุม
วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอรับการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสมทบโครงการปั่นจักรยานการกุศล
ด้วย โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒ ได้จัดทำโครงการ “BIKE FOR KIDS โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ครั้งที่ ๑”
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์ที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
7 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ
ด้วย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพของนักวิชาการด้านการวิจัย สถิติ วัดผล จิตวิทยาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร ระดับชาติ
4 / ก.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
แผนชั้นเรียนรายปีและ
เเผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
52 คน
สถิติวันนี้
914 คน
สถิติเดือนนี้
914 คน
สถิติปีนี้
269672 คน
สถิติทั้งหมด
1972356 คน
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
91.245.37.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:40
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:40
103.211.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
128.199.202.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:41
45.61.118.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
91.201.112.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:35
196.199.104.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
45.41.160.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:32
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:33
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:33
167.114.12.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:33
23.94.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
110.52.186.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
23.250.48.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
195.246.120.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:34
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:35
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
186.179.52.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:36
149.102.227.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:37
192.151.158.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:37
186.179.52.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:37
54.221.125.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:37
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
161.123.93.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
217.42.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
177.234.142.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
38.154.195.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:41
185.230.45.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:38
38.170.162.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:39
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:39
196.197.10.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:39
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:39
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:39
154.12.116.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:40
38.154.130.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:40
104.227.60.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:40
45.146.91.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
208.184.163.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
201.182.251.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
221.158.213.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
5.157.130.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42
107.150.34.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:42