6 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระหลวงปู่ประไพ อคธมฺโม (รุ่นมหาเศรษฐี ๘๙)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
2 / ก.ค. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
30 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมมือรณรงค์ “๑ กรกฎาคม VCT DAY วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี”
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกำหนดให้วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)
30 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗
26 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘
26 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มนโยบายและแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ( เลื่อนการประเมินผล )
26 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘
25 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๗
ด้วย กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ ๒๗
25 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ ๑๐
ด้วย บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงภายใต้แบรนด์ “อาท”
25 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี พระคุณที่สาม
ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี พระคุณที่สาม
25 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาและรางวัลใน โครงการ ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ ๑๑
ด้วยสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดให้มีการประกวด “โครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ ๑๑” ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ๒
25 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดการอบรมครู ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒
23 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑
ด้วย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
23 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งสมอง
ด้วย โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป.เชียงราย เขต ๒ แจ้งว่า เด็กชายนนทนพงศ์ จักร์แก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ป่วยเป็นโรคมะเร็งสมอง
18 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม
ได้ขยายเวลาในการกรอกข้อมูลอออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
18 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ขอความร่วมมือรับชมการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินระบบการอบรมทางไกลโรงการ (พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REORT
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา
16 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
เรียนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ด้วย นางประคอง มารดา แพทย์หญิงพรรษชล บุญคง อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ถึงแก่กรรม
16 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเผยแพร่กรณีตัวอย่างเรื่องน่ารู้จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โดยภัทรมน เกษสุวรรณ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
16 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา
15 / มิ.ย. / 2558 : กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้บ้าน
ด้วย สพป.สกลนคร เขต ๑ แจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านข้าราชการครู จำนวน ๒ ครอบครัว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
58 คน
สถิติวันนี้
572 คน
สถิติเดือนนี้
572 คน
สถิติปีนี้
269330 คน
สถิติทั้งหมด
1972014 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:14
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:15
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:14
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:15
45.152.196.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:15
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:13
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:11
107.175.14.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
162.222.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:08
69.58.9.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
140.237.13.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
23.231.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
143.95.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
38.170.163.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
104.227.173.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:14
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
183.221.242.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:06
135.181.248.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
191.102.164.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
101.128.99.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
23.231.39.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
185.148.24.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:07
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:08
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:08
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:08
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:08
217.145.227.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
45.114.141.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
112.16.127.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:09
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:10
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:10
139.180.145.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:10
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:10
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:11
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:11
118.107.44.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:11
64.137.73.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:11
65.108.79.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:11
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:12
207.144.193.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:12
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:12
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:12
37.35.41.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:13
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:13
37.138.252.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:13
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:13
223.16.93.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:14
216.131.79.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:15