กลุ่มอำนวยการ
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558


     ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ
คณะสงฆ์ทั่วไทย องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” โครงการจะดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอความอนุเคราะห์ส่งเสริม
และสนับสนุนส่งบุคลากร กุลบุตร นักเรียน และเยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ
และขอเชิญผู้รับผิดชอบ โครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
และครูผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับสิทธิ์ ในการรับทุนดำเนินโครงการฯ
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ และโล่เกียรติยศ ในรุ่นสัมมนาที่กำหนด
โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ยินดีสนับสนุนค่าเดินทางตามจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด
และตอบรับเข้าร่วมสัมมนาได้ทางโทรสาร ๐–๒๘๓๑–๑๒๗๕–๖
ภายในวันที่ระบุในใบตอบรับสัมมนา ทางเว็บไซต์ www.thainovice.com

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


เข้าชม : 1274


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือ (สอน) นักเรียนเรียนรู้ปกติ นักเรียนบกพร่องทางการเรียน (เด็กพิเศษ เด็กแอลดี) 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลของ สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 19 / พ.ย. / 2558
      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม : นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน ในศตวรรษที่ ๒๑” 19 / พ.ย. / 2558
      สำรวจความขาดเเคลนเเละความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา 18 / พ.ย. / 2558
      การประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ 17 / พ.ย. / 2558หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
47 คน
สถิติวันนี้
777 คน
สถิติเดือนนี้
777 คน
สถิติปีนี้
269535 คน
สถิติทั้งหมด
1972219 คน
159.192.123.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
123.13.61.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08
123.13.56.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
104.223.254.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08
85.208.85.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
45.72.53.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
107.181.128.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
45.80.107.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
37.204.161.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
104.144.233.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
91.201.112.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 01:59
98.162.25.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
192.232.207.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
213.55.242.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:00
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
61.175.214.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
162.215.117.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
193.150.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
121.31.35.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:01
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
194.102.38.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
103.167.200.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
165.231.70.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:02
200.71.97.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
196.242.134.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
80.253.251.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:03
23.108.44.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:04
8.219.64.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:04
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
173.212.235.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
129.154.225.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.149.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:05
54.36.148.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
140.99.15.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:06
196.196.198.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
196.196.194.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
196.196.195.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
211.138.6.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:07
200.105.215.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08
193.218.190.xxx
1 เม.ย. 2566 : 02:08