28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ขอเชิญประชุม
ประชุมในวันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การอบรมปฏิบัติการ ระบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล
อบรมวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3
21 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเศรษศาสตร์พื้นฐานและการวางแผนการเงิน
เข้าอบรมในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูอนามัยโรงเรียน
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ส่งหนังสือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รับหนังสือ/สื่อฯในการอบรมทางไกลดาวเทียม : พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ฯ วันที่ 23 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุราชประสิทธิ์
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ส่งหนังสือและสื่อซีดีรอมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคลต้นปีการศึกษา 2558 ผ่ายระบบโปรเเกรม การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคล ( DMS )
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
15 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
15 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การดำเนินงานโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามนโยบายรัฐบาลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม
วันที่ ๒๓ -๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงวิทยาศษสตร์ (Science Show)
อบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะศึกษาบุคคล (IEP)
รับแผนซีดี ที่กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3
30 / เม.ย. / 2558 : ข่าวด่วน
ขอข้อมูลอัตราการแข่งขันของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี, อนุราชประสิทธิ์
24 / เม.ย. / 2558 : ข่าวด่วน
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนสามารถเข้าดูผลสอบได้ทางเว็ปไซต์
2 / เม.ย. / 2558 : ข่าวด่วน
การรายงานข้อมูลการใช้ระบบบันทึกข้อมูล
การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ค่าไฟฟ้า และประปา )
17 / มี.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ประกาศผลคะแนนสอบโดยใช้ข้อสอบกลางชั้น
ป.2,ป.4,ป.5, และ ม.1-2 ได้แจ้งไว้ใน E-mail : watphon.non1@gmail.com
11 / มี.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพภายใน
ประมชุมวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
9 / มี.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ด้านการประยุคต์ใช้ ict เพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558
2 / มี.ค. / 2558 : ข่าวด่วน
สำรวจความต้องการค่าวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
เเละรายการโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
395 คน
สถิติเดือนนี้
8028 คน
สถิติปีนี้
44746 คน
สถิติทั้งหมด
889971 คน