13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2557ลงในระบบโปรแกรมสารสนเทศของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
ระยะเวลาที่ระบบเปิดให้กรอรข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล
www.obecice.bopp.go.th
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ด่วนที่สุด
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดงบประมาณประจำปี 2557 และประกอบการชี้แจง
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณปี 2557
ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
4 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
สำรองข้อมูลเเผนความต้องการ
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์กรณีได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความร่วมมือ
นักเรียนเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice
ในระดับเขตพื้นที่
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความร่วมมือ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
1 / ส.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เเจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557
งบดำเนินงาน ( PISA)
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความอนุเคราะห์สำรวจที่พักงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอความร่วมมือ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เเจ้งยกเลิกการส่งคืนเงินเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ทำเนียบสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
พิธีรับตราพระราชทาน \"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย\" ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียนติ โรงเรียนวัดบางระโหง โรงเรียนอนุบาลบางกรวย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสอบ
PISA และการใช้ข้อสอบ PISA-Liked (มัธยมศึกษา 8 โรงเรียน) ร.ร.ตำหนักใต้,ร.ร.อนุราชประสิทธิ์,ร.ร.วัดใหม่ผดุงเขต,ร.ร.นุ่มประสงค์วิทยา,ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า,ร.ร.วัดบางระโหง,ร.ร.วัดโชติการาม,ร.ร.มหาสวัสดิ์
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหนังสือ 3 มิติ(ป๊อบอัพ)
เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น สพป.นบ.
1 จัดประชุมชี้เเจงเเบบประเมินตนเอง ในวันที่ 2 ส.ค. 57 ( ร.ร.ภาครัฐ ) 3 ส.ค. 57 ( ร.ร.ภาคเอกชน ) เเจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายใน 29 ก.ค. 57 ทางโทรสาร 02-5911305 , 02-580-2158
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณปี 2557
เพื่อดำเนินการจัดหาวัสดุการเรียนการสอนพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัย ( โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ / โรงเรียนวัดบางไกรใน )

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
222 คน
สถิติเดือนนี้
9976 คน
สถิติปีนี้
46694 คน
สถิติทั้งหมด
891919 คน
54.36.150.xxx
23 เม.ย. 2562 : 06:50
3.80.128.xxx
23 เม.ย. 2562 : 06:56