28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การรายงานผลการบริหารจัดการ
ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการข้อที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
25 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( 30% )
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณปี 2557
ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเป็นรายเดือนตั้งเเต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น
สพป.นบ.1 จัดประชุมชี้แจงแบบประเมินตนเอง ในวันที่ 2 สค.57 (ร.ร.ภาครัฐ) 3 สค.57 (ร.ร.ภาคเอกชน)
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
( โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ )
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล )
( 1. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 2. โรงเรียนวัดบางระโหง 3. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 4. โรงเรียนวัดโชติการาม 5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก 6. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 7. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรโอนงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง ( ร.ร. ดีศรีตำบล )
1. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 2. โรงเรียนวัดบางระโหง 3. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 4. โรงเรียนวัดโชติการาม 5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก 6. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 7. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
แจ้งข้อมูลนักเรียนเข้าสอบ O-NET
รับเอกสารที่ช่องโรงเรียน
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณปี 2557
เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
จัดสรรงบประมาณปี 2557
เพื่อดำเนินการจัดซื้อสื่อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การตรวจราชการเเละติดตามประเมินผล
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอให้ดรงเรียนรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การรายงานข้อมุลกาติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ( E - MES )
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอน \"อ่านออก เขียนได้\"
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เชิญประชุมระดมความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน (ประชาอุปถัมภ์ อนุบาลนนทบุรี)
เชิญประชุมระดมความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
22 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ขอเลื่อนการประชุม การรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ( E - MES )
ขอเลื่อนการประชุม ในวันที่ 23 ก.ค. 57 เป็นวันที่ 31 ก.ค. 57
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
เรื่อง จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)โซนที่๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา๒๕๕๖ เพิ่มเติม
ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพิ่มเติมทำหนังสือมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบมารับ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น ณ. ศูนย์ ict สพป.นบ1
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การอบรมปฏิบัติการความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับหลักสูตร และนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของสพฐ.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผล )
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - MES )

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
222 คน
สถิติเดือนนี้
9976 คน
สถิติปีนี้
46694 คน
สถิติทั้งหมด
891919 คน
54.36.150.xxx
23 เม.ย. 2562 : 06:50
3.80.128.xxx
23 เม.ย. 2562 : 06:56