18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) โซนที่1 นร.ป.1 ปีการศึกษา 2556
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) โซนที่1 นร.ป.1 ปีการศึกษา 2556
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
กลุ่มบริษัททรู ได้เปิดโอกาศให้โรงเรียนเข้ารับคัดเลือกในโครงการ ทรูปลูกปัญญา จำนวน ๕๐๐๐ โรง โดยปีนี้จะได้รับ ๑๕ โรง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอุปกรณ์สือมัลติมีเดียเพื่อการเรียน รู้ในทุกห้องเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
18 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
โรงเรียนบางบัวทองประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม
และสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
13 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรเเกรม
มูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Data Management Center : ( DMC )
11 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน
แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์รับเข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ( นักเรียนติด G )
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
แต่งเรื่องจากภาพ ป.1-3 ประเด็น อนาคตของเด็กไทย
1.นักเรียนกำหนดชื่อเรื่องเองในวันแข่งให้ตรงประเด็น 3. ใช้ดินสอสี (สีไม้) ในการระบายภาพ ใช้ดินสอ 2B ในฝนการเขียนเรื่อง (นักเรียนนำมาเอง) 4. เนื้อเรื่องไม่ลอกเลียนผู้อื่น ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ไม่นำเรื่อง ภาพต้นแบบเข้าไปดูในห้องแข่งขัน 5 ระยะเวลา 9.00-
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการการใช้งานเครื้องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
..
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผล
จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยเพื่อพัฒนาคุรภาพ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
วันนักประดิษฐ์ \"ประจำปี 2557
(Inventors Day 2014) โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ได้รับเชิยเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 9) เมืองทองธานี ขอเชิญโรงเรียนสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ ลงวันที่ 9 มิถุนายน
10 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบบาร์โมเดล BAR Model) ระหว่าวันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 3 สพป.นนทบุรี เขต 1
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
การป้องกันการเล่นพนันในเด็กและเยาวชน
การป้องกันการเล่นพนันในเด็กและเยาวชน
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวด่วน
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556
การประเมินรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การทดสอบและเก็บข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดนโยบาย “ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1(ดร.สุวิทย์ มูลคำ) ประธานเปิดการการประชุมฯ และ หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล (ดร.ณรง
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (ดร.สุวิทย์ มูลคำ) ประธานในการประชุมฯ และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ผลการทดสอบ O-net
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ปรับเเก้ไขร่างเเนวทางการดำเนินงาน
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
แนวทาง
การจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
ประกาศคุรุสภาเขตพีื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1 เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับเครื้องหมายเชิญชูเกียรติ \"คุรุสดุดี\" ปี57 และผลงาน\"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งวัตกรรม\" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 57
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 57
ให้ทุก รร. คัดเลือกครู และรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือเสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี (ตามโควต้า) ภายใน 30 มิ.ย.57
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพ ปี 57
ให้ทุกรร.ส่งชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่ออบรม 22-27 มิ.ย 57 ณ. World Peace Valley เขาใหญ่ (ตามโควต้า) พร้อมแบบ คศ. 3 ,คศ. 4 ภายใน 30 พ.ค.57 รถออก 22 มิ.ย. 57 เวลา 13.30 น. หน้าศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี (ให้นำอาหารเย็นมาเองด้วย)
22 / พ.ค. / 2557 : ข่าวด่วน
การใช้เกณฑ์คุณลักษณะ
เฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>หน้าล็อคอิน
Username :
Password
:
                  

[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]ผู้เข้าชมขณะนี้ 
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
222 คน
สถิติเดือนนี้
9976 คน
สถิติปีนี้
46694 คน
สถิติทั้งหมด
891919 คน
54.36.150.xxx
23 เม.ย. 2562 : 06:50
3.80.128.xxx
23 เม.ย. 2562 : 06:56